cantine2V šolskem letu 2018/2019 bo za kosila na Francoski šoli v Ljubljani skrbel zunanji izvajalec in ne več OŠ Livada.

Cena kosila: 3,50 €

Opomba: Otroci lahko prinesejo tudi svoje kosilo (tisti otroci, ki imajo subvencionirano prehrano (in so vpisani v OŠ Livada v obliki šolanja na domu), so lahko še naprej naročeni na kosilo OŠ Livada)


Organizacijo kosila vodi Francoska šola. Če bo vaš otrok manjkal, njegovo odsotnost za isti dan sporočite do 8.00 na e-naslov cantine@efljubljana.com. V nasprotnem primeru vam bomo kosilo obračunali.

V času kosila za otroke skrbijo pedagoški pomočniki, ki jih najame Društvo staršev otrok. Varstvo v času kosila, to je od ponedeljka do petka med 12.15 in 13.15, se družinam ne zaračuna.