Francoska šola v Ljubljani (EFL) že več kot dvajset let ponuja otrokom od 2 do 15 let topel sprejem v vzpodbudno večkulturno učno okolje. Na majhni šoli, po meri učenca, je 100 otrok in 15 različnih narodnosti.DSC02800

S septembrom 2014 se je EFL nastanila v prenovljene prostore v slovenski šoli, s sodobno opremljenimi učilnicami, ki omogočajo najboljše pogoje za sprejem otrok.

Vrtec po francosko: topel sprejem otrok, že od dveh let dalje. Otroci že v najnežnejši dobi preko igre vstopajo v svet učenja in spoznavanja sveta, drugih in sebe.

Mednarodno priznana šola je članica največje šolske mreže na svetu: 494 šol v več kot 130 državah na vseh petih celinah, ki ponujajo edinstveni učni načrt.

 

CAM00571-1Agencija za izobraževanje v francoskem jeziku v tujini (AEFE) ter francosko Ministrstvo za šolstvo zagotavljata kakovostno poučevanje v skladu s sodobnimi pedagoškimi načeli ter veljavnim nacionalnim učnim načrtom.

Znanje podajajo učitelji s strokovnim izpitom francoskega Zavoda za šolstvo, in sicer v francoščini. Šola ponuja tudi kakovosten pouk angleščine in slovenščine ter možnost učenja tudi drugih tujih jezikov.

Šola je odprta od ponedeljka do petka od 7h30 do 17h30, z jutranjim varstvom pred poukom ter obšolskimi dejavnostmi po pouku (ples, šport, vizualna umetnost, tuji jeziki itd.).

 

 

DSC03695

Francoska šola v Ljubljani že vse od leta 1991 nudi kakovostno vzgojo in izobraževanje otrok. Od začetka šolskega leta 2014/2015 razpolaga z novimi, sodobno informacijsko opremljenimi prostori v pritličju slovenske šole, ter odličnimi učnimi pogoji.

Od leta 2001 sta vrtec in razredna stopnja osnovne šole uradno potrjena s strani AEFE in francoskega Ministrstva za šolstvo. Učenci predmetne stopnje (collège, 6.-9. razred) ob podpori učiteljev samostojno predelujejo učno snov sistema CNED. V vseh razredih poteka tudi pouk slovenščine, ki slovenskim otrokom omogoča nepretrgano učenje maternega jezika, drugim otrokom pa širi obzorje o kulturnem okolju ter državi, kjer živijo.

Sistem izobraževanja sledi stukturi in metodam francoskega državnega šolstva, ki spodbuja človeško širino s spoznavanjem tujih jezikov in kultur ter osebne in splošne družbene vrednote. Poudarek je na strpnosti, človečnosti, človekoljubnosti, pravici do enakosti, intelektualni radovednosti in kritičnem mišljenju.