Trenutni upravni odbor za šolsko leto 2018/2019 sestavljajo naslednji izvoljeni člani:

Predsednik
Christophe GENCE

Podpredsednik
Richard SINIVASSEN

Podpredsednik
Daniel IHASZ TOTH

Blagajničarka
Anne DESSEAUVE

Namestnik blagajničarke
Nicolas CAMUS

Tajnica
Ana Lucia SANCHEZ

Lahko jim pišete na ape@efljubljana.com.

Francoska šola v Ljubljani je neprofitna ustanova, ki jo prostovoljno vodijo tudi starši otrok, ki šolo obiskujejo. Prav njihovo prostovoljno delo, skupaj s finančno podporo AEFE (Agencija za izobraževanje v francoskem jeziku v tujini), omogoča ohranjati zmerne šolnine.

APE (Društvo staršev otrok) ima pomembno vlogo pri ustreznem delovanju šole.  Odgovorno je za upravno vodenje in v sodelovanju z učitelji tudi za izvedbo programa izobraževanja.  APE prevzema tudi odgovornost za izvenšolske dejavnosti ter prepoznavnost in razvoj francoske šole.

Šola ima status društva, ki je organizirano na podlagi statuta. Vsakoletno potekajo volitve za izvolitev upravnega odbora, za katerega lahko kandidirajo le starši otrok, ki obiskujejo Francosko šolo v Ljubljani.

APE v svoje vrste sprejema motivirane starše prostovoljce, ki s svojim delom, podporo in strokovnim znanjem pomembno prispevajo k urejenemu delovanju šole na vseh področjih. Generalna skupščina APE se sestane v prvem trimestru šolskega leta, ko se predstavi letna bilanca, sprejme šolski proračun ter na novo izvoli člane generalne skupščine.

Volilno telo predstavljajo starši, ki so ob začetku šolskega leta izpolnili obrazec o članstvu.