Predstavniki staršev za šol. leto 2018-2019 so:

 • Aline DELSINNE, mami Quentin-a (GS)
 • Céline Louis, mami Zoye (GS)

          

 • Huyn Sook KIM, mami Aidena (GS)

         

 • Ana LE MARECHAL, mami Vite (CM1) in Aline (3ème)

           

 • Tina LEVEC, mami Nuše (CE2) in Urbana (CM2)

Pour les contacter: parents@efljubljana.com

Francoska šola v Ljubljani je v stalnem dialogu z družinami in tako ustvarja okolje, ki pripomore k učnemu uspehu ter osebnostnemu razvoju učencev. Pri tem imajo osrednjo vlogo predstavniki staršev otrok, ki jih volijo starši vseh učencev.  So polnopravni člani šolskih organov s polno pravico do glasovanja.

Njihove naloge vključujejo:

 • sprejemanje in odzivanje ​​na potrebe in zahteve staršev,
 • prevzemanje mediacijske vloge med starši, vodstvom ustanove in učitelji; učiteljem posredujejo vprašanja, ki jih nanje naslavljajo starši,
 • predlogi in soorganizacija različnih dogodkov med letom (božični sejem, mini olimpijske igre itd.)

Predstavniki staršev so člani šolskega sveta, ki se sestane 3-4 krat na leto, kjer:

 • glasujejo o šolskih pravilih,
 • sprejemajo šolski načrt,
 • svetujejo in podajajo mnenja ter predloge glede delovanja šole in vseh relevantnih vprašanj, ki zadevajo življenje v šoli, kot so: integracija otrok s posebnimi potrebami, šolska prehrana, zdravje in varnost šolskih otrok, organizacija dodatnih izobraževalnih, športnih in kulturnih aktivnosti in drugo.

Ecole Française internationale de Ljubljana