Vodstvo

Ravnateljica: ga. Marie-Thérèse FURIC
Tajnica in pomočnica ravnateljice: ga. Jasmina ERJAVEC

Vzgojiteljice in učitelji na nižji stopnji

Ga. Katja BERNIK TPS/PS/MS (skupine otrok od 2 do 4 let)
G. Christophe GRESSIER GS (skupine otrok od 4 do 5 let)
Ga. Anne DESSEAUVE CP/CE1 (1. in 2. razred)
Ga. Mireille ŠKOBERNE in ga. Marie-Thérèse FURIC CE2/CM1/CM2 (3.-5. razred)

Pomočnica vzgojiteljice (Aides en Maternelle)

Ga. Uršula LAMPRET (do februarja nadomešča go. Vesno ARH BJELAJAC) TPS/PS (skupina otrok od 2 do 3 let)

Učitelji jezikov (Enseignement des langues)

Učiteljica angleškega jezika in učiteljica slovenskega jezika kot maternega jezika: ga. Mirela KOŠTIĆ
Učiteljica slovenskega jezika kot tujega jezika: ga. Katja BERNIK

Učitelji višjih razredov osnovne šole (Les personnels du collège CNED)

Družboslovje (francoski jezik, zgodovina – geografija, družbena vzgoja in latinščina): ga. Anne-Claire POMMIER
Naravoslovje (matematika/fizika/spoznavanje življenja in okolja/tehnika): g. Bojan GODEC
Nemški jezik: ga. Katharina ANDRASCHKE
Angleški jezik: ga. Mirela KOŠTIĆ
Latinski jezik: ga. Anne-Claire POMMIER
Italijanski jezik: ga. Uršula LAMPRET in ga. Marella NAPPI
Šport: g. Christophe GRESSIER
Likovna in glasba umetnost: ga. Juliette DUBREUCQ
Slovenski jezik kot tuji jezik: ga. Mirela KOŠTIĆ
Španski jezik:

Učitelji podaljšanega bivanja (Personnel de surveillance et pour les heures d’aide aux devoirs)

Ga. Juliette DUBREUCQ
G. Christophe GRESSIER
G. Jaro SAMOBOR
Ga. Ljudmila SENTENAC
Ga. Tanja BEVK
Ga. Uršula LAMPRET