1. V katerih jezikih poteka pouk in v katerih sporočanje?
2. Moj otrok ne govori francosko. Ali ga lahko vseeno vpišem na francosko šolo ?
3. Zakaj francoščina?
4. Kakšna je razlika med učenjem francoščine in učenjem v francoščini?
5. Kaj pa, če pri nas doma govorimo neki tretji jezik?
6. Katere jezike se učenci še lahko učijo na šoli?
7. So vsi šolajoči se otroci Francozi?

1. V katerih jezikih poteka pouk in v katerih sporočanje?

Vsi predmeti, razen tujih jezikov (angleščine, slovenščine, španščine in nemščine) ter programa slovenščine kot materinega jezika, se poučujejo v francoščini. Jezik sporočanja med učenci in učitelji je francoščina. Jezik sporočanja med učenci je lahko francoščina ali slovenščina.

Sporočanje med šolo in starši je v francoščini, slovenščini ali angleščini, odvisno od želja staršev.

Vse informacije, ki se nanašajo na šolo in pouk, so objavljene v vseh treh jezikih.

2. Moj otrok ne govori francosko. Ali ga lahko vseeno vpišem na francosko šolo ?

Seveda. V francoskih šolah mreže AEFE so takšni primeri pogosti in imamo z njimi dolgoletne izkušnje, tako da smo zanje razvili posebne tehnike in učne strategije.

Že od starosti dveh let se bo vaš otrok učil francoščino skupaj z drugimi otroki v vrtcu, in sicer v programu, prilagojenem njegovi starosti. Njegovo osvajanje jezika in vključenost v življenje razreda bodo spremljali pomočniki vzgojiteljev, ki govorijo slovensko. Udeleževal se bo lahko tudi dodatnih učnih ur francoščine.

Če je vaš otrok sprejet v nižje razrede osnovne šole in že zna brati, bo sledil francoskemu učnemu načrtu, pri čemer mu bo lahko specializirani učitelj pomagal pri osvajanju francoskega jezika.

V primeru, da vaš otrok še ne bere, bo deležen dodatnega usmerjanja, saj je to prav poseben izziv, ki daje najboljše rezultate, če se z njim soočimo s skupnimi močmi, torej šola in učenec skupaj s starši.

3. Zakaj francoščina?

Danes francosko govori 220 milijonov govorcev na petih celinah in ocenjujejo, da bo v 30 letih število naraslo na 700 milijonov. Sicer francoščina, podobno kot angleščina, govorcem ni nujno materni jezik, a vseeno v velikem številu držav zavzema pomembno mesto v izobraževanju, administraciji, diplomaciji, pravu, vojski, medijih, trgovanju ter poslovanju.

Francoščina je uradni jezik oziroma eden od uradnih jezikov številnih mednarodnih organizacij.

Predvsem pa se pri učenju jezika obogatimo z drugo kulturo in njenimi vrednotami. To je miselnost, ki vodi vsakodnevno življenje na francoski osnovni šoli in v vrtcu.

4. Kakšna je razlika med učenjem francoščine in učenjem v francoščini?

Na francoski šoli bo vaš otrok deležen učnih programov, prav kot če bi se šolal v Franciji. Pouk poteka v francoskem jeziku s prilagojeno pedagogiko. Vaš otrok bo tako usvojil francoski jezik z vsakodnevno rabo francoščine pri učenju in v razrednih dejavnostih.

5. Kaj pa, če pri nas doma govorimo neki tretji jezik?

Otroci iz družin, kjer se govorijo drugi jeziki, se navadno zelo dobro počutijo na naši večjezični šoli. To je najverjetneje zato, ker so že zelo zgodaj usvojili jezik, ki ga ne uporabljamo na šoli, in se tako naučili povezovati določeni jezik z okoljem, kjer ga uporabljajo.

6. Katere jezike se učenci še lahko učijo na šoli?

Ves pouk poteka v francoščini, razen učnih ur tujih jezikov. Vsi se že od vrtca učijo tudi slovensko in angleško. V višjih razredih osnovne šole (collège) se lahko učijo še angleško, nemško in špansko.

7. So vsi šolajoči se otroci Francozi?

Na šoli so učenci več kot 15 različnih narodnosti. Nekaj več kot tretjina je Slovencev, približno tretjina je Francozov oziroma iz francosko-slovenskih družin, in ena četrtina jih je drugih narodnosti. Veseli smo, da so na naši šoli učenci tako iz francosko govorečih držav, kot je Belgija, pa tudi iz najrazličnejših drugih držav, kot so Madžarska, Nizozemska, Turčija, Grčija, Češka, Avstrija … Francoska šola v Ljubljani je ponosna na to raznolikost!