apprentissage-des-langues

EFL otrokom v vrtcu – malčki, mali in srednji oddelek (2–4 let) – nudi tedenske uvajalne urice slovenščine in angleščine, v okviru katerih se otroci naučijo petja, pesmi in izštevank. V velikem oddelku  (5 let) sta učenju slovenščine in angleščine namenjeni dve uri tedensko, ki potekata pod vodstvom učiteljev, kvalificiranih za zgodnje poučevanje tujih jezikov.

Od 1. (CP) do 5. razreda (CM 2) se učenci še naprej učijo angleško in slovensko v obsegu treh ur tedensko za posamezni jezik.

Jeziki, med katerimi lahko poleg obvezne slovenščine izbirajo učenci višjih razredov osnovne šole, so tuji jeziki (angleščina, nemščina, španščina in italijanščina) ter klasična jezika (grščina in latinščina).

Učenci, katerih materni jezik je slovenščina, imajo možnost bolj poglobljenega učenja slovenščine, ki ustreza starostni skupini in poučevanju v slovenskih šolah. Da bi bolj učinkovito sledili učnemu načrtu za slovenščino kot materni jezik, smo pouk slovenščine razširili še na dve dodatni učni uri.