1. ŠOLNINA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

1. ŠOLNINA Francozi/tujci Slovenci Delodajalec
MALA ŠOLA 5.200 € 4.950 € 5.980 €
OŠ NIŽJA STOPNJA 5.950 € 5.350 € 6.840 €
OŠ VIŠJA STOPNJA in
1. letnik gimnazije
7.200 € 7.200 € 8.280 €

 

2.

PRVI VPIS
OBDELAVA VPISA

Prvi vpis: vpis je potrjen ob plačilu nepovračljivih stroškov prvega vpisa in obdelave vpisa. Prvi vpis se plača samo enkrat.

Obdelava vpisa: za vsak vpis, prvi in ponovni, je treba poravnati letni in nepovračljivi strošek obdelave vpisa.

280 €
60 €
3. ŠOLSKE POTREBŠČINE
– za malo šolo in nižjo stopnjo OŠ (do 5. razreda)

    – za višjo stopnjo OŠ in 1. letnik gimnazije
80 €
190 €


Načini plačila in popusti:

– plačilo 1-krat v trimestru, z naslednjimi roki plačil:

 • obrok: rok plačila do 27. 8. 2018
 • obrok: rok plačila do 17. 12. 2018
 • obrok: rok plačila do 25. 3. 2019

– letno plačilo: rok plačila do 27/8/2018, 4 % popust
– mesečno plačilo: sledite mesečnemu seznamu plačil, ki vam ga pripravi šola
– SEPA direktna mesečna obremenitev: 2 % popust

Drugi popusti:
4 % popust na šolnino ob vpisu 2. otroka iz iste družine
– 10% popust na šolnino ob vpisu 3. otroka iz iste družine
– 15 % popust na šolnino ob vpisu 4. otroka iz iste družine
– 20 % popust na šolnino ob vpisu 5. otroka iz iste družine

Vzporedno z računi za šolnino boste med šolskim letom prejeli še račune za stroške, ki se bodo nanašali na ekskurzije/izlete, varstvo, slike, kosilo ipd.
Računi bodo izstavljeni na podlagi vaših podpisanih avtorizacij.

2. VARSTVO

JUTRANJE IN POPOLDANSKO VARSTVO

Za pomoč družinam pri organizaciji vsakodnevnega življenja Francoska šola v Ljubljani ponuja jutranje in popoldansko varstvo:

 • vsak dan od 7.00 do 8.05,
 • ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 15.15 do 17.30,
 • ob sredah in petkih od 13.00 do 17.30

Če boste varstvo na šoli koristili redno, vam ponujamo dva paketa:

 • Polni čas – letna tarifa 600 €.

Zainteresirani starši izpolnijo prijavnico, ki jo dobijo v tajništvu šole.

 • Personalizirani paket, prilagojen vašim potrebam – cena 1,00 €/30 minut.

Zainteresirani starši naj izpolnijo urnik (spodaj) s termini, ko bo otrok obiskoval varstvo. APE jim bo na podlagi želenih terminov pripravil individualno letno pogodbo.

 • Celotno število ur, ki jih bodo starši navedli v personaliziranem urniku varstva, bo zaračunano po ceni 1,00€ za 30 minut, in sicer v okviru letne pogodbe.
 • Če bo vaš otrok ostal v varstvu tudi izven v individualni letni pogodbi predvidenih ur, vam bomo njegovo prisotnost zaračunali po ceni 3€/uro (vsaka začeta ura se obračuna).

Če boste varstvo koristili občasno:

 • Cena otrokove prisotnosti v varstvu je 3,00 €/uro (vsaka začeta ura se obračuna).

V primeru zamude staršev :

 • Otroka bomo pospremili v popoldansko varstvo, njegovo prisotnost v varstvu pa vam bomo zaračunali po ceni 3€/uro (vsaka začeta ura se obračuna), kot je določeno v notranjem pravilniku šole.
 • Če bo otrok ostal v varstvu po 17.30, vam bomo to zaračunali po ceni 7,00 €/20min.

Vsak dan ob 15.15, na začetku popoldanskega varstva, imajo otroci malico. Otroka lahko na začetku šolskega leta naročite na malico, ki jo priskrbi OŠ Livada, lahko pa otrok prinese svojo malico.

Če bo otrok v varstvu ostal le občasno, naj malico prinese s seboj.

POČITNIŠKO VARSTVO

 • Francoska šola organizira počitniško varstvo med počitnicami med šolskim letom in med delom poletnih počitnic.
 • Pred vsakimi počitnicami, po prejemu e-pošte s strani šole, starši v tajništvo posredujejo informacije, kdaj med počitnicami bo otrok prisoten v počitniškem varstvu. Vpišejo ga lahko za cel dan (8.00-17.00) ali pol dne (8.00-12.00 ali 12.00-17.00).
 • Otroka lahko vpišete v počitniško varstvo v tajništvu šole ali preko e-pošte.
 • Za vpis otroka v počitniško varstvo po datumu, ki ga je določila šola, vam bomo varstvo zaračunali po zvišani ceni (podrobnosti v tabeli spodaj). Šola si pridržuje pravico, da odkloni sprejem otrok, ki so se želeli v počitniško varstvo vpisati po preteku določenega roka, če bi število otrok preseglo zahtevane standarde.
 • Če je otrok vpisan v počitniško varstvo, vam bo to zaračunano tudi v primeru otrokove odsotnosti, razen ob predložitvi zdravniškega opravičila.
 • Celodnevni vpis v počitniško varstvo avtomatično vključuje tudi prijavo na kosilo, ki bo obračunano po veljavnem ceniku, razen če starši izrecno ne zahtevajo drugače.
 • Za izvedbo počitniškega varstva je potrebno, da je vpisanih vsaj 9 otrok. V primeru, da je število vpisanih otrok manjše, si šola pridržuje pravico, da ceno varstva prilagodi glede na število otrok.
Cene 2018-2019 Normalna cena Zvišana cena
Pol dneva

(8.00-12.00 ali 12.00-17.00)

10 € 15 €
Cel dan (8.00-17.00) 15 € 22 €


ZAKAJ NAJ OTROKA VPIŠEM V VARSTVO?

Jutranje, popoldansko in počitniško varstvo je namenjeno igri in socializaciji otrok v multikulturnem okolju. Za otroke skrbi osebje, ki ima izkušnje z delom z otroki.

PRAVILNIK
Medtem ko je otrok v varstvu, zanj prevzema odgovornost šola, zato tudi v času varstva velja notranji pravilnik šole.
Otroci iz varstva ne smejo oditi brez spremstva.
Oseba, ki pride po otroka, ga je dolžna priti iskat v šolo in podpisati, da je otroka prevzela. Starši naj otrok ne čakajo na cesti, saj otroci tja sami ne smejo.

3. PREHRANA

KOSILO

Cena kosila še ni dokončno določena, saj šola predvideva spremembo dobavitelja kosil. Cena naj ne bi presegala 3,50 €/kosilo/dan.

MALICA

DOPOLDANSKA MALICA
Dopoldansko malico za malo šolo (razredi TPS/PS/MS/GS) priskrbi Francoska šola.
Cena za šolsko leto je 100 €.

Za učence od CP (1. razreda) naprej je možna prijava na slovensko dopoldansko malico, ki jo dobavlja OŠ Livada. Cena dopolanske malice je 0,80 €. Račune za malico izdaja OŠ Livada.

POPOLDANSKA MALICA
Za vse učence Francoske šole je možna prijava na slovensko popoldnako malico, ki jo dobavlja OŠ Livada. Cena popoldanske malice je 0,70 €* in se deloma naroča tudi pri bio dobaviteljih. Račune za malico izdaja OŠ Livada.

*OŠ Livada si pridružuje pravico do spremembe cene glede na odločitev na svetu šole v oktobru 2018.