V nasprotju z javnimi šolami in nižjimi gimnazijami v Franciji morajo družine, v francoskih izobraževalnih ustanovah v tujini, za svoje otroke plačati šolnino. Če družina ne razpolaga z zadostnimi sredstvi, lahko Agencija za francosko izobraževanje v tujini, upoštevajoč visoko šolnino, pomaga s štipendijami.

Dodeljene štipendije v celoti ali deloma pokrivajo stroške šolanja. Dodeljene so učencem, ki se šolajo v francoski ustanovi, naj bo vrtec ali osnovna šola.

 Pogoji za dodelitev štipendije:

  • otroci morajo imeti francosko državljanstvo;
  • otroci morajo biti na Francoski ambasadi prijavljeni kot francoski državljani, ki živijo zunaj Francije;

Otroci morajo dopolniti vsaj normalno starost za vpis v mlajšo skupino (PS*) v vrtcu, kar pomeni, da morajo dopolniti vsaj 2 leti, ko se vpišejo v šolo, in v splošnem ne smejo biti več kot eno leto v zaostanku v osnovni šoli in ne več kot dve leti v nižji gimnaziji.

 Pogoji za dodelitev sredstev:

Višina dodeljene štipendije je odvisna od bruto družinskih prihodkov na podlagi meril (raven finančnih sredstev, lastnina itd.), ki jih določi Agencija za francosko izobraževanje v tujini.

Vloge za dodelitev štipendije se lahko dobijo na šoli ali na spletni strani šole.

Družine morajo prošnje oddati na konzularnem oddelku veleposlaništva.

Komisija za dodeljevanje štipendij se sestaja dvakrat letno, in sicer aprila in septembra.