Francoska šola deluje v skladu z vrednotami Republike Francije : svobodo, enakostjo, bratstvom ; laičnostjo ; prepovedjo kakršnekoli oblike diskriminacije. Učenci preučujejo pomembna besedila, ki te vrednote utemeljujejo.

Vsi odrasli, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri izobraževanju in vzgoji učencev, morajo nujno deliti navedene vrednote.

1.   Cilji

Francoska šola v Ljubljani je del mednarodne mreže francoskih šol.

Šola sledi francoskemu izobraževalnemu programu in na ta način učencem omogoča neprekinjeno izobraževanje od predšolskih oddelkov do francoske mature (bac). Številne družine diplomatov in zaposlenih v tujini koristijo to edinstveno mrežo.

Zahvaljujoč dejstvu, da je bila Francoska šola v Ljubljani nedavno vpisana v register mednarodnih šol pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, je sedaj popolnoma integrirana v slovensko izobraževalno okolje. Na ta način lahko slovenski otroci izkoristijo možnost tega kvalitetnega izobraževanja.

Naš primarni cilj je nuditi in spodbujati odlično izobraževanje ter vsem učencem omogočiti uspeh in napredek.

Prizadevamo si tudi, da pri učencih razvijemo kritičen um, negujemo radovednost in spodbujamo njihovo samostojnost ter jih na ta način čim bolje pripravimo na sodobni svet in svet prihodnosti. Želimo si, da samostojno oblikujejo svoje življenje in prispevajo k sijaju Francije in njenih vrednot po celem svetu.

2.   Vrednote francoske republike in izobraževanje

Vrednote francoske republike so temelj vseh disciplin, ki, vsaka na svojem področju znanja, dajejo tem vrednotam pomen. Državljanska vzgoja, od osnovne do srednje šole, omogoča prakticiranje dialoga, solidarnosti in poudarja nujnost znanja za premagovanje predsodkov ter razvija samostojnost.

3.   Vrednote francoske republike in šolsko življenje

Šola je kraj življenja v skupnosti in pridobivanja vrednot francoske republike. Učenec spoznava, sprejema in spoštuje splošna pravila.

Notranji pravilnik Francoske šole v Ljubljani določa pravice in dolžnosti učencev.

4.   Vrednote francoske republike in izobraževalne dejavnosti

Izobraževalne dejavnosti so priložnost, da se učenci združijo ob nekem dogodku ali s ciljem uresničitve nekega projekta. So način spodbujevanja samostojnosti in iniciative učencev ter vrednotenja njihovih prizadevanj. Delo v obliki projektov je na sodobnem trgu delà vseprisotno, zato je pomembno, da se ga učenci navadijo. Z njimi spodbujamo samostojnost in iniciativo učencev ter jih učimo ceniti svoje prizadevanje.

5.   Laičnost šole

Načelo laičnosti zagotavlja svobodo misli in ščiti svobodo veroizpovedi ter spremembo prepričanja. Laično poučevanje verskih dejstev je vpisano v skupni temelj znanj, sposobnosti in kulture. O verskih dejstvih se uči kot o elementu razumevanja kulturne dediščine in modernega sveta, in sicer v okviru poučevanja zgodovine, književnosti, umetnostne zgodovine, vizualne umetnosti in filozofije.

6.   Enakost med spoloma

Enakost deklic in dečkov je prvi vid zagotavljanja enakih možnosti. Gre za pravno dolžnost in osrednjo nalogo.

7.   Izobraževanje o človekovih pravicah in boj proti kakršnikoli obliki diskriminacije

Šola mora vsakega učenca pripraviti za življenje državljana. Izobraževanje o človekovih pravicah in še posebej o pravicah otrok je sestavni del šolskega programa. Tako izobraževanje je temelj boja proti netolerantnosti, rasizmu in antisemitizmu.

Diskriminatorna vedenja so v nasprotju z načelom enakosti in predstavljajo napad na osebnost. Preprečevanje diskriminacij je primarni cilj izobraževanja.